11 July 2013

Term of PsychiatricCoherent
·       Rasional 

Neologism
·       Bahasa rekaan yang pesakit sahaja yang faham.

Flight of ideas
·       Aliran pemikiran yang terlalu cepat , dapat dilihat melalui “pressure of speech “ iaitu bercakap terlalu cepat. 

Loosa of association
·       Kaitan antara satu tajuk dengan tajuk yang lain longgar kadang-kadang tiada kaitan langsung.

Retardation
·       Bercakap terlalu lambat dan payah 

Thought block
·       Tiba –tiba terhenti bercakap beberapa katika dan memulakan dengan perkara yang lain.

Circumstantiality
·       Cerita panjang lebar yang hendak mencapai apa yang dicerita.

Elation
·       Elevasi mood dari tahap biasa . menjadi ceria berlebihan , terlalu optimistis dan tidak dapat mengimbangkan keupayaannya dengan apa yang ingin dilakukan.

Euphoria
·       Merupakan peringkat yang rendah dari ‘ elation ‘

Delusion
·       Kepercayaan palsu yang dipegang teguh yang tidak secocok dengan latarbelakang pendidik , kebudayaan dan tidak boleh diubah dengan logik.

Idea of reference
·       Mengesyaki semua perkara merujuk kepadanya 

Depersonalisation
·       Merasa sebahagian badannya bukan lagi dalam bentuk asal.

Feeling of passivity
·       Merasa dirinya dikuasai oleh orang atau makluk asing

Grandious idea
·       Mempercayai dia paling hebat, kaya dan berkuasa.

Hallusination
·       Persepsi yang salah terhadap sesuatu tanpa sebarang ransangan.

No comments: